Cristin-prosjekt-ID: 408766
Sist endret: 5. juni 2015 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 408766
Sist endret: 5. juni 2015 09:26
Prosjekt

Narratives of Risk/Narrative des Risikos

prosjektleder

Sigmund Kvam
ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2011 Slutt: 15. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narratives of Risk/Narrative des Risikos

Vitenskapelig sammendrag

I alt 21 analyser av tekster som tematiserer risiko og tekster som selv viser seg å innebære en risiko fra lingvistisk, teksthistorisk, litteraturvitenskapelig, translatologisk, sosiologisk, psykologisk og pedagogisk synsvinkel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigmund Kvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

Peter Langemeyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

Kåre Solfjeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

Karen Sue Patrick Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold

Anastasia Parianou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ionian Panepistimion
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Narratives of Risk: Interdisciplinary studies.

Knutsen, Karen S. Patrick; Kvam, Sigmund; Langemeyer, Peter Hans; Solfjeld, Kåre; Parianou, Anastasia. 2012, Waxmann Verlag. HIØ, IPVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1