Cristin-prosjekt-ID: 409221
Sist endret: 20. juli 2016, 10:40

Cristin-prosjekt-ID: 409221
Sist endret: 20. juli 2016, 10:40
Prosjekt

197602/NFR

prosjektleder

Kristin Bliksrud Aavitsland
ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 197602

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

197602/NFR

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Bliksrud Aavitsland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

En vaksine mot hovmod.

Aavitsland, Kristin Bliksrud; Oftestad, Eivor Andersen. 2012, Morgenbladet. UIOKronikk

Mors haec reparatio vitae est. Remembering Death in Scandinavia during the Period of Lutheran Orthodoxy.

Aavitsland, Kristin Bliksrud. 2012, “Preparing for Death – Remembering the Dead”. The 2nd RefoRC Conference. UIOVitenskapelig foredrag

The introduction of a Lutheran art of dying in the 16th century Denmark-Norway.

Oftestad, Eivor Andersen. 2012, The second REFORc conference: “Preparing for Death – Remembering the Dead”. UIOVitenskapelig foredrag

Døden i tidlig protestantisk tradisjon.

Oftestad, Eivor Andersen. 2012, Alumnidagene på Det teologiske fakultet, 2012. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Lidelse og tålmodighet i tidlig moderne tid.

Oftestad, Eivor Andersen. 2012, Fagdag på Katarinahjemmet. UIOPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »