Cristin-prosjekt-ID: 413716
Sist endret: 23. januar 2017, 15:56

Cristin-prosjekt-ID: 413716
Sist endret: 23. januar 2017, 15:56
Prosjekt

"Too much too soon?" En multi-informant prospektiv studie av prediktorer, moderatorer og effekt av ettåringers barnehagestress på utvikling av psykisk helse.

prosjektleder

May Britt Drugli
ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. mai 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Too much too soon?" En multi-informant prospektiv studie av prediktorer, moderatorer og effekt av ettåringers barnehagestress på utvikling av psykisk helse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

May Britt Drugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lieselotte Ahnert

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität Wien

Jay Belsky

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3