Cristin-prosjekt-ID: 415155
Sist endret: 14. januar 2015 13:49
Cristin-prosjekt-ID: 415155
Sist endret: 14. januar 2015 13:49
Prosjekt

European Cerification of IT Professionals (EUCIP)

prosjektleder

Bjørn Furuholt
ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emneord

E-læring • Kompetanse • Læring • Realkompetanse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2002 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

European Cerification of IT Professionals (EUCIP)

Sammendrag

EUCIP er den europeiske dataunionens felles europeiske initiativ for å tilby IT profesjonelle en formell dokumentasjon av realkompetanse koblet med et opplegg for etterutdanning basert på fleksibel læring.

Vitenskapelig sammendrag

EUCIP er den europeiske dataunionens felles europeiske initiativ for å tilby IT profesjonelle en formell dokumentasjon av realkompetanse koblet med et opplegg for etterutdanning basert på fleksibel læring.

Tittel

European Cerification of IT Professionals (EUCIP)

Sammendrag

The project objectives are to define an industry-driven vocational structure and standard for the IT profession, to establish a sustainable European services network for IT competence development, to contribute to closing minimum 10% of the European skills gap, and to offer a vehicle for life-long learning and competency enhancement for the IT profession.

Vitenskapelig sammendrag

The project objectives are to define an industry-driven vocational structure and standard for the IT profession, to establish a sustainable European services network for IT competence development, to contribute to closing minimum 10% of the European skills gap, and to offer a vehicle for life-long learning and competency enhancement for the IT profession.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Furuholt

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Automated examination of a university course in Information Management.

Furuholt, Bjørn. 2002, European Certificate for Informatics Professionals Workshop. UIAPoster
1 - 1 av 1