Cristin-prosjekt-ID: 415188
Sist endret: 14. januar 2015 14:38

Cristin-prosjekt-ID: 415188
Sist endret: 14. januar 2015 14:38
Prosjekt

Det flerkulturelle perspektivet i læremidler

prosjektleder

Eva Maagerø
ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Språkvitenskapelige fag • Sosiologi • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Forståelse • Evaluering

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2003 Slutt: 1. august 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det flerkulturelle perspektivet i læremidler

Sammendrag

Prosjektet gikk ut på å belyse i hvilken grad læremidler i ulike fag har et flerkulturelt perspektiv. Utgangspunktet for prosjektet var Kommunal- og Regionaldepartementets Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (1998 - 2001). Her er et av tiltakene at det skal være et krav til lærebøker at tekst, illustrasjoner og eksempler skal gjenspeile det flerkulturelle Norge, og at bøkene ikke skal inneholde krenkende beskrivelser eller misvisende eksempler som bidrar til fremmedfiendlighet. Ut fra dette er dette prosjektet en forskningsbasert evaluering av hvordan det flerkulturelle perspektivet ivaretas i læremidler utgitt etter 1997 for grunnskolen og etter 1994 for videregående skole.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet gikk ut på å belyse i hvilken grad læremidler i ulike fag har et flerkulturelt perspektiv. Utgangspunktet for prosjektet var Kommunal- og Regionaldepartementets Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (1998 - 2001). Her er et av tiltakene at det skal være et krav til lærebøker at tekst, illustrasjoner og eksempler skal gjenspeile det flerkulturelle Norge, og at bøkene ikke skal inneholde krenkende beskrivelser eller misvisende eksempler som bidrar til fremmedfiendlighet. Ut fra dette er dette prosjektet en forskningsbasert evaluering av hvordan det flerkulturelle perspektivet ivaretas i læremidler utgitt etter 1997 for grunnskolen og etter 1994 for videregående skole.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eva Maagerø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Rita Hvistendahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ragnhild Elisabeth Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dagrun Skjelbred

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge

Bente Aamotsbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »