Cristin-prosjekt-ID: 416382
Sist endret: 8. januar 2016, 16:02

Cristin-prosjekt-ID: 416382
Sist endret: 8. januar 2016, 16:02
Prosjekt

Mental helse og helseatferd i 10. klasse som prediktorer for skolefrafall i videregående og arbeidsmarginalisering i ung voksen alder

prosjektleder

Åse Sagatun
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mental helse og helseatferd i 10. klasse som prediktorer for skolefrafall i videregående og arbeidsmarginalisering i ung voksen alder

Sammendrag

Formål
Mange unge fullfører ikke videregående skole (ca 30%), manglende utdanning får uheldige konsekvenser, det blir blant annet vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Formålet med denne studien er å studere helserelaterte faktorer i 10. klasse som har betydning for fullføring av videregående skole og senere arbeidstilknytning. Ikke alle ungdommer som har kjente risikofaktorer faller ut av videregående og arbeidsmarkedet. Vi vil studere individuelle og kontekstuelle faktorer av betydning for inklusjon i skole og arbeid. Videre vil vi studere hvordan stabilitet og endring i psykisk helse og helse adferd fra 15 til 18 år henger sammen med senere arbeidstilknytning. Vi vil ha et spesielt fokus på sosioøkonomisk status, etnisitet og kjønn.

Forskningsmetode
Dette er en epidemiologisk spørreskjemastudie koblet til ulike nasjonale register. Hele ungdomskohorter av 10. klassinger (15/16 år) i seks ulike fylker ble invitert til å delta i Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser (fra 1999-2004). Totalt deltok 88% av de inviterte (ca 16.000). En av 10.klasse kohortene ble fulgt opp med en ny spørreskjemaundersøkelse da de var 18/19 år. Disse dataene er koblet til informasjon fra blant annet National utdanningsdatabase, sysselsettingsregisteret og informasjon om ulike stønader fra NAV fram til og med 2010.

Resultater
Analyse av data pågår og vil bli publisert i nasjonale og internasjonale fora og fagtidsskrifter.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
I tillegg til å avdekke sammenhenger og identifisere spesielt sårbare grupper med spesielle behov, har studien potensiale til å avdekke mekanismer som kan være av betydning for å forstå hvorfor noen «faller utenfor» og andre «klarer seg mot alle odds».Finansiering
Dette prosjektet er et av tre delprosjekt som har fått støtte av Norsk forskningsråd (VAM). RBUP øst og sør støtter også dette delprosjektet. «Out of work» som består av tre delprosjekt og er at samarbeid mellom Institutt for klinisk medisin (IKM) UiO, RBUP Øst og Sør, NKVTS, og Institutt for helse og samfunn (IHS) UiO.

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Mange unge fullfører ikke videregående skole (ca 30%), manglende utdanning får uheldige konsekvenser, det blir blant annet vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Formålet med denne studien er å studere helserelaterte faktorer i 10. klasse som har betydning for fullføring av videregående skole og senere arbeidstilknytning. Ikke alle ungdommer som har kjente risikofaktorer faller ut av videregående og arbeidsmarkedet. Vi vil studere individuelle og kontekstuelle faktorer av betydning for inklusjon i skole og arbeid. Videre vil vi studere hvordan stabilitet og endring i psykisk helse og helse adferd fra 15 til 18 år henger sammen med senere arbeidstilknytning. Vi vil ha et spesielt fokus på sosioøkonomisk status, etnisitet og kjønn.

Forskningsmetode
Dette er en epidemiologisk spørreskjemastudie koblet til ulike nasjonale register. Hele ungdomskohorter av 10. klassinger (15/16 år) i seks ulike fylker ble invitert til å delta i Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser (fra 1999-2004). Totalt deltok 88% av de inviterte (ca 16.000). En av 10.klasse kohortene ble fulgt opp med en ny spørreskjemaundersøkelse da de var 18/19 år. Disse dataene er koblet til informasjon fra blant annet National utdanningsdatabase, sysselsettingsregisteret og informasjon om ulike stønader fra NAV fram til og med 2010.

Resultater
Analyse av data pågår og vil bli publisert i nasjonale og internasjonale fora og fagtidsskrifter.

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner
I tillegg til å avdekke sammenhenger og identifisere spesielt sårbare grupper med spesielle behov, har studien potensiale til å avdekke mekanismer som kan være av betydning for å forstå hvorfor noen «faller utenfor» og andre «klarer seg mot alle odds».

Finansiering
Dette prosjektet er et av tre delprosjekt som har fått støtte av Norsk forskningsråd (VAM). RBUP øst og sør støtter også dette delprosjektet. «Out of work» som består av tre delprosjekt og er at samarbeid mellom Institutt for klinisk medisin (IKM) UiO, RBUP Øst og Sør, NKVTS, og Institutt for helse og samfunn (IHS) UiO.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Sagatun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Sonja Heyerdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Tore Wentzel-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

A prospective population-based study of health complaints in adolescence and use of social welfare benefits in young adulthood.

Homlong, Lisbeth; Rosvold, Elin Olaug; Bruusgaard, Dag; Lien, Lars; Sagatun, Åse; Haavet, Ole Rikard. 2015, Scandinavian Journal of Public Health. HINN, UIO, INNLANDET, RBUPVitenskapelig artikkel

Medical benefits in young adulthood: A population-based longitudinal study of health behaviour and mental health in adolescence and later receipt of medical benefits.

Sagatun, Åse; Heyerdahl, Sonja; Wentzel-Larsen, Tore; Lien, Lars. 2015, BMJ Open. HINN, NKVTS, RBUP, INNLANDETVitenskapelig artikkel

A Prospective Study of the Potential Moderating Role of Social Support in Preventing Marginalization Among Individuals Exposed to Bullying and Abuse in Junior High School.

Strøm, Ida Frugård; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Sagatun, Åse; Dyb, Grete. 2014, Journal of Youth and Adolescence. NKVTS, UIO, RBUPVitenskapelig artikkel

Mental health problems in the 10th grade and non-completion of upper secondary school: the mediating role of grades in a population-based longitudinal study.

Sagatun, Åse; Heyerdahl, Sonja; Wentzel-Larsen, Tore; Lien, Lars. 2014, BMC Public Health. HINN, NKVTS, INNLANDET, RBUPVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4