Cristin-prosjekt-ID: 421017
Sist endret: 30. april 2014, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 421017
Sist endret: 30. april 2014, 13:21
Prosjekt

Kroppsøving i GLU-utdanningen - et komparativt studie i og på tvers av 5 lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr kroppsøving 1-7

prosjektleder

Kjersti Mordal Moen
ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. september 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kroppsøving i GLU-utdanningen - et komparativt studie i og på tvers av 5 lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr kroppsøving 1-7

Metode

Dokumentanalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Mordal Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Ingrid Frenning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2