Cristin-prosjekt-ID: 429067
Sist endret: 6. november 2013 15:19

Cristin-prosjekt-ID: 429067
Sist endret: 6. november 2013 15:19
Prosjekt

SALMAT: Climate change will increase early maturation in salmon

prosjektleder

Anna Sofie Troedsson Wargelius
ved Reproduksjon og utvikl.biologi ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Reproduksjon og utvikl.biologi ved Havforskningsinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2013 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SALMAT: Climate change will increase early maturation in salmon

Sammendrag

Tidlig kjønnsmodning hos laks kan bli et problem for oppdrettnæringen i fremtiden dersom sjøtemperaturen stiger som følge av klimaendringer. I et nytt prosjekt skal forskere undersøke muligheten for å avle på egenskaper relatert til alder ved kjønnsmodning hos laks slik at avl kan bidra til sein kjønnsmoding selv om det blir høyere vanntemperatur. Målet med prosjektet er å identifisere gener og/eller regioner i genomet som styrer alder ved pubertet hos laks. Siden pubertet hos laks også påvirkes av miljøfaktor som lys, temperatur, og fôrtilgang, skal vi også prøve å identifisere miljøfaktorer som forandrer genomets mulighet for å uttrykke de faktorer (epigenetik) som påvirker pubertet hos laks. For å finne gener eller områder i genomet som påvirker tidspunktet for pubertet og dermed kjønnsmodningen, kommer forskerne til å bruke flere metoder. Vi skal blant annet sekvensere og sammenligne genomsekvensene til laks i flere elver som karakteriseres av sen eller tidlig moding hos laks i Nord- og Sør-Norge. Ved å sammenligne genomsekvensene fra fisk som gyter tidlig og sent i flere geografiske regioner, kan vi identifisere mutasjoner i genomet som er linket til gener som styrer tidspunkt for kjønnsmodning. For å finne flere regioner i genomet som styrer kjønnsmodingen, skal det også gjøres forsøk med dverghanner. Dverghanner er en ideell modell å bruke ettersom den blir tidligere kjønnsmoden enn den ”vanlige” laksen som svømmer ut i havet for å beite. En annen innfallsvinkel vil være å bygge opp mer kunnskap om allerede identifiserte faktorer relatert til kjønnsmodning hos andre vertebrater enn laks. Disse faktorer kommer å bli identifisert i laksegenomet og vil forenkle kartleggingen av gener som bidrar inn mot tidspunkt for kjønnsmoding. Ved å kombinere data fra disse tre metodene vil vi identifisere genregioner som påvirker pubertetsalder hos laks. Det andre målet i prosjektet er å finne ut hvordan miljøfaktorer påvirker tidspunktet for pubertet hos laks. Derfor vil vi studere epigenetiske faktorer som kan modulere pubertetsalder. For å identifisere mulige epigenetiske mekanismer knyttet opp mot pubertetsregulering vil vi bruke klonede linjer av laks. Disse klonede og dermed genetisk identiske fiskene blir utsatt for ulike temperatur- og lysbehandlinger. Siden de er genetisk like vil de respondere likt og dermed er det lettere å identifisere de epigenetiske effekter som miljøet har bidratt med. Prosjektet har fått 15,9 millioner kroner fra 2013, og skal være ferdig til 2017. Samarbeidspartnere er IMBIM, Uppsala Universitet (Sverige), Utrecht Universitet (Nederland), CIGENE (Norge), Universitetet i Tromsø (Norge) og Havforskningsinstituttet.

Vitenskapelig sammendrag

The primary aim of the project is to identify genetic polymorphisms, genes or loci that regulate age at puberty in salmon. Puberty is also strongly regulated by environmental factors, and epigenetic mechanism superimposed on the salmon genome therefore will be investigated as well. State-of-the-art genomic and bioinformatics methods, in combination with a unique collection of biological samples from both wild populations and multiple-generation experiments already conducted, will be implemented to address the project’s primary goals. The first approach will be to conduct massive parallel resequencing of entire genomes from wild salmon individuals and strains displaying different age at puberty (early, intermediate and late). Such subsamples will be studied in the South and the North of Norway. This will aid finding regions under selection for time of puberty. The second approach will be to use a material bred for the dwarf male phenotype, which show early puberty over two generations. Genome resequencing and SNP chips will be used to map regions under selection in this material. The third approach is based on compiling orthologous genes involved in reproduction and growth in the salmon genome. Data obtained from genome resequencing of wild strains, SNP analysis of dwarf males and candidate genes will be mapped to the salmon genome. Bioinformatic analysis will reveal regions under selection. Since the age at puberty is strongly modulated by environmental factors such as light and temperature, epigenetic programming of puberty will also be investigated. In order to identify the molecular mechanisms of such modulation we will use clonal lines subjected to different light and temperature conditions to characterize the effects of epigenetic programming on sexual maturation.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Sofie Troedsson Wargelius

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Reproduksjon og utvikl.biologi ved Havforskningsinstituttet

Kevin Glover

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sigbjørn Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Rolf Brudvik Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Rüdiger W. Schulz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »