Cristin-prosjekt-ID: 435539
Sist endret: 25. januar 2018, 09:30

Cristin-prosjekt-ID: 435539
Sist endret: 25. januar 2018, 09:30
Prosjekt

SAM-AKS Samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Aldersdemens

HRCS-helsekategori

  • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

  • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

  • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2012 Slutt: 1. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SAM-AKS Samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten

Sammendrag

Aktuelle tema for samhandling i SAM-AKS prosjektet er: Drøfting vedrørende pasienter Delta i refleksjoner og diskusjoner rundt faglige tema Bistå sykehjemmene i utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsplan Innføre og bistå i gjennomføringen av strukturerte opplegg for utredning og behandling av pasienter Veilede forsknings og utviklingsprosjekter i sykehjemmet.

Vitenskapelig sammendrag

SAM-AKS er et klinisk samhandlingsprosjekt mellom alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset Innlandet HF og sykehjem i Hedmark og Oppland. Hovedmål for prosjektet er: Bedre undersøkelse og behandling av pasienter i sykehjem. Utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og sykehjem med fokus på kartlegging og oppfølging av pasienter i sykehjem. I spesialisthelsetjenesten er 7 prosjektsykepleiere i 100% og en i 60% ,en alderspsykiater og en prosjektleder ansatt i prosjektet. Prosjektsykepleierne er regelmessig og forutsigbart til stede i sykehjemmene. I deltagende sykehjem rekrutteres prosjektmedarbeidere som er prosjektsykepleiernes faste samarbeidspartnere. Opplæring som prosjektsykepleierne og deltagerne i sykehjemmene gjennomgår kan formaliseres gjennom et studie ved høgskolen i Gjøvik. I 2012 og 2013 pågår en datainnsamling til "Utviklingsprogram for bedret kunnskap om demenssykdom og samfunnsøkonomi", som gjennomføres på oppdrag av Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1