Cristin-prosjekt-ID: 437285
Sist endret: 29. august 2017, 11:47

Cristin-prosjekt-ID: 437285
Sist endret: 29. august 2017, 11:47
Prosjekt

Litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov

prosjektleder

Torgeir Haugen
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. november 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov

Sammendrag

Nettverket arbeider for øke den vitenskapelige kompetansen om bruk av litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov. Intensjonen er å styrke den faglige kompetansen på dette feltet i profesjonsfagene og heve livskvaliteten til barn og unge med særlige behov.

Vitenskapelig sammendrag

Nettverket arbeider for øke den vitenskapelige kompetansen om bruk av litteratur og estetiske uttrykk for barn og unge med særlige behov. Intensjonen er å styrke den faglige kompetansen på dette feltet i profesjonsfagene og heve livskvaliteten til barn og unge med særlige behov.

Metode

Litteraturanalyser empiriske studier nettverksbygging workshops kunstpedagogikk

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torgeir Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Eivind Karlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elly Herikstad Tuset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Unn-Wenche Joramo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »