Cristin-prosjekt-ID: 443795
Sist endret: 1. februar 2016, 12:10

Cristin-prosjekt-ID: 443795
Sist endret: 1. februar 2016, 12:10
Prosjekt

UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47

prosjektleder

Sofie Elisabet Mellegård
ved Bygninger og installasjoner ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF Community ved SINTEF AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 217498

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47

Vitenskapelig sammendrag

Et snarlig gjennombrudd for oppgradering av eksisterende yrkesbygg etter passivhuskonseptet er nødvendig, samtidig som dette betyr et et stort nivåløft for næringen som har begrenset energikompetanse og mangler erfaring med nye energiløsninger.Overordne t innovasjonside er at oppdatert nasjonal og internasjonal kunnskap om gode helhetlige løsninger sammen med løpende utviklingsarbeid hos næringslivspartnerne gjennom alle UPGRADE-prosjektene, skal bidra til markedsgjennombrudd for brukervennlig energioppg radering av eksisterende yrkesbygg mot passivhusnivå. Dette er igjen viktige skritt på veien mot ?nesten nullenergibygg? og videre mot en klimanøytral bygningsmasse. Partnere som dekker hele verdikjeden i bygg deltar i prosjektet. Prosjketet vil særlig fokusere på verneverdige bygg.Prosjektet er delt i arbeidspakkene. Arbeidspakke 1 Kartlegge og analysere energiambisiøs rehabilitering/oppgradering som er realisert gjennom egnede produkter, prosesser og tjenester som er særegne ved oppgradering. A rbeidspakke 2 Dekke deler av innovasjonsbehovet gjennom å utvikle, teste og evaluere forbedrede eller nye produkter, prosesser, tjenester i samarbeid med næringslivspartnerne og dermed realisere økt verdiskapningspotensialet for næringslivspartnerene og b idra til å muliggjøre oppgradering av eksisterende yrkesbygg mot passivhusnivå. Arbeidspakke 3 Innhente og utveksle relevant kunnskap fra internasjonal forskning gjennom prosjektledelse og aktiv deltagelse i IEA SHC task 47. Arbeidspakke 4 Heve kompet ansenivået i norsk byggenæring gjennom å formidle kunnskap om aktuelle produkter, prosesser og tjenester, både de som er utviklet i prosjektet og de som man har fått kunnskap om gjennom prosjektet. Informasjon og kunnskap i prosjektet vil spres gjennom ulike kanaler. Løsningene vil fortløpende bli innarbeidet i Byggforskserien, byggenæringens kvalitetsnorm.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sofie Elisabet Mellegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bygninger og installasjoner ved SINTEF AS

Peter Blom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bygninger og installasjoner ved SINTEF AS
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Lessons learned from 20 non-residential building renovations : IEA SHC Report T.47.A.1.

Salvesen, Fritjof; Authen, Mari Lyseid. 2015, ASPLANVIAKRapport

Oppgradering av yrkesbygg til passivhusstandard.

Salvesen, Fritjof. 2012, Kvartalet : et nyhetsmagasin fra Asplan Viak. ASPLANVIAKFagartikkel

Løsninger for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg.

Klinski, Michael. 2015, FDVnytt : Forvaltning Drift Vedlikehold. SINTEFFagartikkel

Erfaringer internasjonalt prosjekt.

Salvesen, Fritjof. 2015, Seminar. ASPLANVIAKFaglig foredrag

Erfaringer fra den internasjonale delen av UPGRADE inkl. Powerhouse Kjørbo.

Salvesen, Fritjof. 2015, Seminar. ASPLANVIAKFaglig foredrag
1 - 5 av 77 | Neste | Siste »