Cristin-prosjekt-ID: 445218
Sist endret: 4. februar 2019 14:06
Cristin-prosjekt-ID: 445218
Sist endret: 4. februar 2019 14:06
Prosjekt

De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

prosjektleder

Thomas Brandt
ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.000.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 229609/F40

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Politisk historie • Samtidshistorie (etter 1945)

Emneord

Forskningspolitikk • Kunnskapshistorie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

Populærvitenskapelig sammendrag

Se artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk, nr. 1, 2014
 

Vitenskapelig sammendrag

Dette historieprosjektet analyserer de norske forskningsrådenes faglige og politiske funksjon og betydning. Forskningsrådenes historie strekker seg fra opprettelsen av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd i 1946 til dagen Norges forskningsråd. Prosjektet gir en samlet fremstilling av de fem tidligere forskningsrådene, prosessen med å etablere et felles Norges forskningsråd i 1993 og forskningsrådets virksomhet siden. Forskningsrådene blir belyst som del av den offentlige forvaltning og blir satt inn i en nasjonal og vestlig forskningspolitisk kontekst. Forskningsrådene ble opprettet ved politiske vedtak og representerte et politisk ønske om å drive en politikk for forskning, det vil si for å utvikle og delvis selv drifte forskningsvirksomhet på forskjellige områder, definert i rådenes vedtekter. Samtidig var hensikten å etablere forskningsbasert kunnskap som igjen kunne danne grunnlag for fremtidig samfunnsmessig anvendelse. Historien belyser hvordan forskningsrådene har utøvet sine forskjelligartede funksjoner i grenselandet mellom politiske og samfunnsmessige krav og forventninger til resultater av forskning, og vitenskapens interne normer som enhver form for forskning må være basert på og forpliktet av. Fremstillingen vil bygge på et rikholdig arkivmateriale, ved siden av trykt materiale og intervjuer med sentrale aktører.

Metode

Arkivstudier, intervjuer, statistiske metoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thomas Brandt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marte Mangset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Eirinn Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo

Mats Ingulstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Vera Schwach

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for historiske studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Forskningsrådenes historie 1946-2016 - et overblikk og en invitasjon.

Brandt, Thomas. 2014, Forskningspolitikk. NTNUPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1