Cristin-prosjekt-ID: 448343
Sist endret: 9. desember 2014 09:55
Cristin-prosjekt-ID: 448343
Sist endret: 9. desember 2014 09:55
Prosjekt

Hydrogel-based materials for tissue engineering and in vitro tissue models

prosjektleder

Pawel Tadeusz Sikorski
ved Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

  • Norges forskningsråd

    • Prosjektkode: 233921

Kontaktinformasjon

Telefon
98486426
Sted
Pawel Sikorski

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hydrogel-based materials for tissue engineering and in vitro tissue models

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pawel Tadeusz Sikorski

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Design of 3D bone cell co-culture systems using alginate microbeads.

Bassett, David; Ehnert, Sabrina; Nussler, Andreas K; Sikorski, Pawel. 2015, 27th European Conference on Biomaterials. NTNUPoster

Bioinspired Hydrogels.

Bassett, David; Sikorski, Pawel. 2014, International Innovation. NTNUPopulærvitenskapelig artikkel

Design and development of a 3D printed PLA tissue engineering scaffold functionalized with alginate microbeads.

Bassett, David; Rodrigues, N; Sikorski, Pawel; Dalgarno, K.W.. 2015, European Cells and Materials. NTNUSammendrag/abstract
1 - 3 av 3