Cristin-prosjekt-ID: 448343
Sist endret: 9. desember 2014 09:55
Cristin-prosjekt-ID: 448343
Sist endret: 9. desember 2014 09:55
Prosjekt

Hydrogel-based materials for tissue engineering and in vitro tissue models

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Beskrivelse

  • Engelsk

Tittel

Hydrogel-based materials for tissue engineering and in vitro tissue models

prosjektdeltakere

Resultater

Design of 3D bone cell co-culture systems using alginate microbeads.

Bassett, David; Ehnert, Sabrina; Nussler, Andreas K; Sikorski, Pawel. 2015, 27th European Conference on Biomaterials. NTNUPoster

Design and development of a 3D printed PLA tissue engineering scaffold functionalized with alginate microbeads.

Bassett, David; Rodrigues, N; Sikorski, Pawel; Dalgarno, K.W.. 2015, European Cells and Materials. NTNUSammendrag/abstract

Bioinspired Hydrogels.

Bassett, David; Sikorski, Pawel. 2014, International Innovation. NTNUPopulærvitenskapelig artikkel