Cristin-prosjekt-ID: 452643
Sist endret: 7. august 2017, 10:31

Cristin-prosjekt-ID: 452643
Sist endret: 7. august 2017, 10:31
Prosjekt

193821/FME/NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

prosjektleder

Kristin Guldbrandsen Frøysa
ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 193821

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikk • Matematikk og naturvitenskap • Matematisk modellering og numeriske metoder

Emneord

Vindkraft • Vindenergi • Offshore energy • Vindenergi, turbulens

Kontaktinformasjon

Telefon
48 02 20 45
Sted
Kristin Guldbrandsen Frøysa

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2009 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

193821/FME/NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Guldbrandsen Frøysa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Joachim Reuder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Annette F. Stephansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Sensitivity Study on a 3D Numerical Model for Estimating Breaking Wave Forces on a Jacket Structure.

Jose, Jithin; Choi, Sung-Jin; Gudmestad, Ove Tobias. 2017, ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings. DNVDEN, UISVitenskapelig artikkel

Estimation of slamming coefficients on local members of offshore wind turbine foundation (jacket type) under plunging breaker.

Jose, Jithin; Choi, Sung-Jin. 2017, International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering. DNVDEN, UISVitenskapelig artikkel

Offshore Wind Turbine Access Using Knuckle Boom Cranes.

Kjelland, Magnus Berthelsen. 2017, Universitetet i Agder. UIADoktorgradsavhandling

Grønn energi og praksis ga fast jobb etter doktorgrad.

Christiansen, Atle; Kjelland, Magnus Berthelsen. 2016, UIAIntervju

Modellfly måler blesten rundt vindmøller.

Christensen, Arnfinn; Båserud, Line. 2017, UIBIntervju
1 - 5 av 345 | Neste | Siste »