Cristin-prosjekt-ID: 454403
Sist endret: 14. januar 2019 08:56
Cristin-prosjekt-ID: 454403
Sist endret: 14. januar 2019 08:56
Prosjekt

Low birth weight and developmental trajectories of the brain – Mental health, cognition and genetics. A long-term follow-up study

prosjektleder

Kari Anne Evensen Indredavik
ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.800.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 213732
 • Regionalt helseforetak

  • Prosjektkode: 9078

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Lav fødselsvekt

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 5.7 Fysiske

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Low birth weight and developmental trajectories of the brain – Mental health, cognition and genetics. A long-term follow-up study

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en langsiktig oppfølgingsstudie av unge voksne som enten ble født for tidlig med svært lav fødselsvekt (mindre enn 1500 g) eller til termin med lav fødselsvekt (mindre enn 10-percentilen), sammenlignet med en kontrollgruppe med normal fødselsvekt. De er tidligere grundig undersøkt ved 14 og 20 år.

En oppfølging gjennomføres nå ved 26-28 år. Oppfølgingen består av psykiatrisk og kognitiv vurdering, fysisk helsestatus, celleprøve for genetiske analyser og MR-undersøkelse av hjernen. Målet er å kartlegge hjernens utviklingslinjer i forhold til psykisk helse, kognisjon og genetikk.

Resultatene vil sammenlignes med data fra de to tidligere undersøkelsene. I prosjektet inngår deltakelse i et internasjonalt nettverk med deling av data og felles publisering. Langtidsstudier som kobler hjerneutvikling, genetikk, miljøfaktorer og psykisk helse ved lav fødselsvekt er ikke gjennomført tidligere. Studien kan gi nyttig kunnskap for forebygging, diagnostikk og tiltak, med relevans for individer, familier og samfunn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Anne Evensen Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon Sverre Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marit Sæbø Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ann-Mari Brubakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Marit Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Brain volumes by cerebral MRI and correlations with psychiatric symptoms in low birthweight adults.

Lærum, Astrid Merete Winsnes; Rimol, Lars Morten; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari Anne Indredavik; Bjuland, Knut Jørgen; Lydersen, Stian; Skranes, Jon Sverre; Indredavik, Marit Sæbø. 2017, jENS. NTNUPoster

Predictive factors and early markers for psychiatric problems in Very Low Birthweight adults.

Lærum, Astrid Merete Winsnes; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari Anne Indredavik; Lydersen, Stian; Skranes, Jon Sverre; Indredavik, Marit Sæbø. 2017, PAS. NTNUPoster

Psychiatric symptom load, autistic traits and odd beliefs in low birthweight adults.

Lærum, Astrid Merete Winsnes; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari Anne Indredavik; Lydersen, Stian; Skranes, Jon Sverre; Indredavik, Marit Sæbø. 2017, PAS. NTNUPoster

Peak bone mass and bone microarchitecture in adults born with low birth weight preterm or at term: A cohort study.

Balasuriya, Chandima Nirupa Dilruks; Evensen, Kari Anne Indredavik; Mosti, Mats Peder; Brubakk, Ann-Mari; Jacobsen, Geir Wenberg; Indredavik, Marit Sæbø; Schei, Berit; Stunes, Astrid Kamilla; Syversen, Unni. 2017, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. TRONDHEIM, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel

Psychiatric Disorders and General Functioning in Low Birthweight Adults: A Longitudinal Study .

Lærum, Astrid Merete Winsnes; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Evensen, Kari Anne Indredavik; Lydersen, Stian; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre; Indredavik, Marit Sæbø. 2017, Pediatrics. TRONDHEIM, STOLAV, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5