Cristin-prosjekt-ID: 462674
Sist endret: 27. mars 2015, 12:34

Cristin-prosjekt-ID: 462674
Sist endret: 27. mars 2015, 12:34
Prosjekt

Pre-service teachers expressions of mathematical critic during educational modelling activities focusing on real world model use

prosjektleder

Peter Gøtze
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Fagdidaktikk

Emneord

Kritisk matematikk utdanning • Matematisk modellering • Anvendt matematikk • Matematikdidaktik • Grunnskolelærerutdanning • Diskurser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585743
Sted
Peter Gøtze

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 1. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pre-service teachers expressions of mathematical critic during educational modelling activities focusing on real world model use

Populærvitenskapelig sammendrag

Om projektet

Matematikk spiller en sentral rolle i å håndtere praktiske opgaver såvel som til å undersøke og forstå problemstillinger på et overordnet samfunnsnivå; Ingeniøren bruker matematiske modeller til konkrete problemstillinger, mens statistikker og modellbaserte prognoser har en sentral plass i politiske diskusjoner av skatt, helse, immigrasjon og klima. Matematikkfaglig forståelse er altså en vesentlig kompetense om en skal kunne forstå og diskutere håndteringen av problemstillinger i samfunnet. Dette gjelder både i forhold til å forstå og diskutere ingeniørens praktiske anvendelse av matematikk, men også i forhold til å delta i diskusjonen av aktuelle samfunnstema. I et doktorgradsprojekt undersøkes det hvordan lærerstudenter i en klasseromskontekst diskuterer og reflektere kritisk rundt bruken av matematikk i samfunnet.

Mål

Doktorgradsprosjektets mål er å skape innsikt i klasseromsdiskusjoner rundt matematikkanvendelse i samfunnet. Spesifikt undersøker projektet hvordan lærerstudentene gjør bruk av deres matematikkfaglighet i ulike klaserommssituasjoner hvor matematikk arbeides med I forhold til dens bruk I samfunnet. Målet er å oppnå en bedre forståelse av om og hvordan matematikkfaget kan bidra til demokratisk og matematikkfaglig dannelse av studenter.

Status

Dataindsamlingen er netop overstået og analysefasen er påbegyndt.

 

Vitenskapelig sammendrag

Background for PhD project

The use of mathematical modelling in education, henceforth modelling, is a central topic in mathematics education research (Blum, Galbraith, Henn, & Niss, 2007). Typically, mathematical modelling is introduced in educational settings with what can be seen as two intentions characterized as modelling as vehicle for content learning and modelling as the content of learning. The modelling as vehicle focus to classroom activities describes the use of modelling in the classroom where the context of the modelling activity supports the learning of a specific mathematical content.  In the modelling as vehicle approach the context of the modelling activity thus provides a support for the learning of a particular mathematical content or procedure. (Julie & Mudaly, 2007)(Blomhøj & Kjeldsen, 2010b) When working with modelling as content, the process of modelling itself is the focus of learning (Julie & Mudaly, 2007)(Blomhøj & Kjeldsen, 2010a). In society mathematical modelling is used as a basis to assist decision processes regarding environmental questions (Barwell, 2013), warfare (Greer, 2008), economical and general political decisions about investments and distribution of means in society (Barbosa, 2006). Understanding the role of models in decision processes and their limitations is thus a vital critical democratic competence.  A third perspective to modelling in education that adresses the role of models in society can be labled as a ‘models as critic’ perspective. In this perspective the learning of mathematical concepts and development of modelling competencies serve the purpose of developing critical reflections in students about the use of mathematical models. (Barbosa, 2006; 2009)(Blomhøj & Kjeldsen, 2011).

The concept of critic is used in a critical mathematics sense eg. in the works of Skovsmose(2004). Critic is thus to be understood not only as an act of voicing a misliking if something, but also as an act of invetstigating the faults and merits of something.

Aims of the Phd Project

In the current PhD study the role of mathematics in students critical reflections when disussing topics involving model use is investigated. The study is a qualitative study of a group of preservice teachers participating in a masters level course with a mathematical theme on models.  The project investigates when and how students express critical mathematical reflections during seminar activities focusing on modelling. Furthermore the project seeks to idetify connections between the students expressions of critic and the educational situation in which the critic takes place. Two research questions are

 1. In which activities and during which sequences do students and lecturers make use of critical argumentation?
  In particular what is the educational focus to modelling during the sequence where the critical argumentation is observed?
   
 2. In what sense if at all does the critical argumentation made by the students build on mathematical, technological or contextual aspects of their work during seminar activities?

Since the project seeks to connect the critical argumentation to the setting in which they occur, students and lecturers linking of activities in their argumentation is also investigated. This gives rise to two other research questions        

 1. What references are possibly made in-between modelling activities with different educational focuses to modelling (“models as critic and content”) by lecturers and students?
 2. What might such references imply about working with modelling from the three aims of modelling

Metode

The project analyses video and audio recordings of three seminar sessions along with written materials produced by the participants. Lecturers powerpoint presentations and task assignments are also part of the datamaterial.

The project uses a normative pragmatics methodology in combination with theoretical constructs from critical mathematics to analyse the students critical discourse during the seminars modelling activities.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Peter Gøtze

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Tinne Hoff Kjeldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Roskilde Universitet

Marit Johnsen-Høines

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Kjellrun Hiis Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4