Cristin-prosjekt-ID: 462807
Sist endret: 26. januar 2016, 16:22

Cristin-prosjekt-ID: 462807
Sist endret: 26. januar 2016, 16:22
Prosjekt

Doktorgradsprosjekt: Ord og bilder på vandring: Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag • Kunsthistorie

Emneord

Lyrikk • Bildekunst • Bildebøker • Barnelitteratur

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Doktorgradsprosjekt: Ord og bilder på vandring: Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst

Vitenskapelig sammendrag

Mål
Doktorgradsprosjektet har som mål å undersøke det estetiske uttrykket i bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst

Om prosjektet

Arbeidet tar utgangspunkt i et utvalg bildebøker som gjenskaper kjente dikt og malerier. Analysene undersøker hvordan bildebøkenes samspill mellom tekst og illustrasjoner bidrar til både å bevare og fornye det estetiske uttrykket i originalverka. Dessuten drøfter studien hvordan bildebøkene kan bidra til estetisk erfaring og estetisk danning både for barn og voksne. Prosjektet inkluderer perspektiv fra intermediale teorier, adaptasjonsteori og teorier om estetisk danning.

Veiledere:

Førsteamanuensis Nina Goga, HiB og førsteamanuensis Henning Laugerud, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB.

Tittel

Picturebooks recreating poems and paintings

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to examine how a selection of picturebooks reappropriates and recreates literary and visual works of art. Some of the selected picturebooks repurpose previously published Norwegian poems by combining poems and illustration. Another group of books integrate visual art references with literary narratives. The study examines how the intermedial character of the picturebooks generate new ways of experiencing and interpreting the original works. Another issue is the question of how the picturebooks seem to address both children and adults. The project includes perspectives from intermedial theory, adaptation theory and theories of aesthetics.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Westergaard Bjørlo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1