Cristin-prosjekt-ID: 474123
Sist endret: 24. juni 2015 15:04

Cristin-prosjekt-ID: 474123
Sist endret: 24. juni 2015 15:04
Prosjekt

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

prosjektleder

Mia Vabø
ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

omsorgsforskning • Eldreomsorg • Sykehjem

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Frode Fadnes Jacobsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal kartlegge og undersøke faktorer som skaper «det gode sykehjem», sett fra beboernes/pasientenes, pårørendes og personalets synsvinkel. Viktige områder er arkitektur og fysiske omgivelser, organisasjon og organisering.

Vitenskapelig sammendrag

Mål

 1. Identifisere fysiske omgivelser og organisatoriske tilnærminger som kan bidra til lovende praksiser for omsorgsarbeid i sykehjem.
 2. Utforske og bidra til forståelse for hvordan forbindelsen mellom politiske målsettinger og praksis kan bli best mulig, slik at det som både pasienter og stab identifiserer som forutsetninger for ”det gode sykehjem” er til stede.
 3. Utforske hvordan rom og sted i sykehjem oppfattes av ulike premissleverandører for fysisk utforming av sykehjem og i hvilken grad disse tar hensyn til ønsker og behov hos dem som bor, arbeider og bruker sykehjemmets rom.

Senter for omsorgsforskning Vest er i særlig grad involvert i gjennomføringen av mål 1, knyttet til romlige og organisatoriske forutsetninger for lovende praksiser, men vil også delta i de to andre målsetningene.

Metode

En kombinasjon av deltakende observasjon og halvstrukturerte individuelle intervjuer vil gi inntak til studiet av sted, rom og organisering i ni utvalgte sykehjem i Oslo, Bergen og Trondheim. I intervjuene vektlegges såkalt «walk-and-talk» metode, der man oppholder seg og beveger seg i de naturlige rommene som omtales mens intervjuene pågår.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mia Vabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 2 av 2