Cristin-prosjekt-ID: 479626
Sist endret: 12. november 2019, 16:02

Cristin-prosjekt-ID: 479626
Sist endret: 12. november 2019, 16:02
Prosjekt

Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

prosjektleder

Bente Storm Mowatt Haugland
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.500.000
 • Helsedirektoratet
  Prosjektkode: 11/751-38 OG 14/428-3
 • Regionalt Forskningsfond - Vestlandet
  Prosjektkode: 235707
 • Regionale forskningsfond Oslofjordfondet
  Prosjektkode: 245807
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229020

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Forebyggende helsearbeid • Skolehelsetjeneste • Angst

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2014 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med forskningsprosjektet er å:

 • få mer kunnskap om engstelse hos ungdom
 • evaluere gruppebaserte kurs gjennomført av skolehelsetjenesten for ungdoms mestring av engstelse
 • bidra til bedre og mer effektiv hjelp som kan forebygge angst hos ungdom.

Prosjektet gjennomføres ved ungdomsskoler i 18 kommuner i landet. Det er ansatt koordinatorer i hver av de tre regionene som deltar i forskningsprosjektet (vest, sør og øst).

Forskningsprosjektet består av to deler:

 1. En skoleundersøkelse hvor alle elever i de utvalgte ungdomsskolene blir invitert til å delta. I skoleåret 2014-2015 gjennomførte en spørreundersøkelse blant ungdom om engstelse. Foresatte til alle elever ble bedt om å samtykke til at barnet deres kan delta, og vi ønsket at foresatte også svarte på et spørreskjema. Foresatte fikk en kort individuell tilbakemelding basert på svarene fra spørreundersøkelsen.

 2. En tiltaksdel hvor vi har tilbudt elever som sliter med angst å delta i gruppebaserte kurs for mestring av engstelse. Ungdommene som har deltatt og deres foreldre er bliutt bedt om å evaluere kursene gjennom å fylle ut spørreskjema før, under og etter deltakelse. Kursene gjennomføres i samarbeid med skolehelsetjenesten i de enkelte kommunene.

Prosjekt gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest, Sørlandet Sykehus og Modum Bad. Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge er ansvarlig forskningsinstitusjon. Prosjektet har blitt presentert og godkjent av ledelsen i de deltakende kommunene og er godkjent av den Regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest.

Vitenskapelig sammendrag

Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle kroniske angsttilstander og redusere risiko for utvikling av andre psykiske lidelser som for eksempel rusproblemer og depresjon,samt forebygge skolefravær og eventuell senere arbeidsuførhet. De fleste unge med angstplager har ikke kontakt med helsepersonell. For å få kunne tilby tidlig hjelp før angstproblemene er blitt omfattende, er det behov for tiltak som er lett tilgjengelige i ungdommene nærmiljø, som er effektive og som har moderate kostnader. Skolehelsetjenesten representerer et lavterskeltilbud for ungdom. Skolehelsetjenesten har imidlertid i liten grad tilgang på og kompetanse i metoder som har vist seg effektive i for angstplager. I dette prosjektet har vi implementert og evaluere effekten av to lavterskeltiltak for ungdomsskoleelever (12-16 år) med angstsymptomer. Begge tiltakene bygger på kognitiv atferdstilnærming (KAT), men har ulikt omfang. Tiltakene vil sammenlignes med en ventelistegruppe. Ett av tiltakene er et internasjonalt kjent KAT program mens det andre er kortere, mindre ressurskrevende for helsetjenesten og mer basert på selvhjelp. Begge tiltakene gjennomføres i grupper på skolene i skoletiden. Målet er å redusere angst og eventuelle depressive plager, samt å bedre livskvalitet hos ungdommene som deltar. Tiltakene gjennomføres i regi av skolehelsetjenesten. Gruppene ledes av helsesøstre, men kan også gjennomføres i samarbeid med kommunepsykologer og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ledes fra Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest/ Uni Research Helse) i samarbeid med forskere ved Modum Bad Nervesanatorium og Sørlandet Sykehus. Prosjektet omfatter 18 ungdomsskoler, fordelt på 9 kommuner i helseregion Vest, Sør og Øst. Gruppelederne har fått opplæring og løpende veiledning fra erfarne KAT terapeuter. I prosjektet har det også vært gjennomført spørreskjemaundersøkelse blant elever og foresatte i de  deltakende skolene. Dette for å få mer generell kunnskap om angstplager blant norske ungdommer. Prosjektet har som mål å bidra til videre implementering av effektive lavterskeltiltak for ungdom med angstproblemer.

Metode

Studien vurderer effekten av lavterskel- skolebaserte tiltak for ungdom som rapporterer angstplager. Dette er en randomisert-kontrollert studie med tre armer; en venteliste kontroll og to gruppebaserte tiltak av ulikt omfang, begge basert på kognitiv atferdsterapi. Informasjon innhentes ved hjelp av spørreskjema som besvares av ungdommene selv og deres foreldre, samt vurderinger fra helsessøtre som gjennomfører tiltakene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Storm Mowatt Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Valborg Baste

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Ingrid Elisabeth Husabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Åshild Håland Tellefsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Sørlandet sykehus HF

Solfrid Raknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

A pilot study of a low-threshold, low-intensity cognitive behavioral intervention for traumatized adolescents.

Raknes, Solfrid; Dyregrov, Kari; Pallesen, Ståle; Hoffart, Asle; Stormyren, Shirley; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017, Scandinavian Psychologist. NORCE, SFK, MODUMBAD, UIO, UIB, DIVNORSK, HVLVitenskapelig artikkel

Negative life events, social support, and self-efficacy in anxious adolescents.

Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017, Psychological Reports. SUS, NORCE, HAUKELAND, SFK, MODUMBAD, UIO, SØRLAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial.

Haugland, Bente Storm Mowatt; Raknes, Solfrid; Håland, Åshild Tellefsen; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Baste, Valborg; Himle, Joe; Rapee, Ronald M.; Hoffart, Asle. 2017, Trials. SUS, MACQ, NORCE, MODUMBAD, UOMA, HAUKELAND, UIO, SØRLANDVitenskapelig artikkel

Lavterskeltiltak for engstlige ungdommer, hva er viktig i implementeringen? (LIST-studien).

Husabo, Elisabeth; Wergeland, Gro Janne; Manger, Terje; Ogden, Terje; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2016, Barneveko: Regionsentersamlinga 2016. NORCE, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Lavterskeltiltak for ungdom med angst: protokoll for en implementeringsstudie.

Husabo, Elisabeth; Wergeland, Gro Janne; Ogden, Terje; Manger, Terje; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2016, N-BUP Landskonferansen 2016. NORCE, UIO, UIBPoster
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »