Cristin2.9.1 Prosjekter

Guiding principles for tailoring nanoporous zeolites towards selective energy applications (NanoReactor)
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • prosjektleder
 • 2015-01-01
 • 2018-12-31
 • Aktivt


 • prosjektleder
 • prosjektdeltakere
  • Redekop, Evgeniy
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Mentel, Lukasz
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Mortén, Magnus
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Lillerud, Karl Petter
   Tilknyttet: Katalyse (UIO)
  • Swang, Ole
   Tilknyttet: Nano-og hybridmaterialer (SINTEF) Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (UIO)
  • Brogaard, Rasmus Yding
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
Guiding principles for tailoring nanoporous zeolites towards selective energy applications (NanoReactor)
Prosjektet har ingen kategorier eller emneord.
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
3 tilknyttede publikasjoner og resultater


Vitenskapelig foredrag (3)

2016