Cristin2.9.1 Prosjekter

Ethene oligomerisation and metathesis (OLIGOM)
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • prosjektleder
 • 2013-01-01
 • 2017-03-31
 • Avsluttet


 • prosjektleder
 • prosjektdeltakere
  • Li, Lu
   Tilknyttet: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  • Jens, Klaus-Joachim
   Tilknyttet: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  • Kømurcu, Mustafa
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Brogaard, Rasmus Yding
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Bleken, Bjørn Tore Lønstad
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
Ethene oligomerisation and metathesis (OLIGOM)
Prosjektet har ingen kategorier eller emneord.
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
6 tilknyttede publikasjoner og resultater
Vitenskapelig artikkel (2)
,
Vitenskapelig foredrag (2)
,
Faglig foredrag (1)
,
Poster (1)


Vitenskapelig artikkel (2)

2016

2013


Vitenskapelig foredrag (2)

2016

2015

 • Brogaard, Rasmus Yding; Kømurcu, Mustafa; Ganjkhanlou, Yadolah; Henry, Reynald Philippe; Berlier, Gloria; Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Groppo, Elena; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni Ethene Oligomerization in Ni-zeolites: Investigating the Reaction Mechanism. North American Catalysis Society Meeting 2015, 2015-06-14 - 2015-06-19
  Cristin publikasjons-ID: 1264400 Institusjon: UIO

Faglig foredrag (1)

2015


Poster (1)

2014