Cristin-prosjekt-ID: 496032
Sist endret: 3. november 2017, 07:42

Cristin-prosjekt-ID: 496032
Sist endret: 3. november 2017, 07:42
Prosjekt

Climate Change and Critical Mathematic Education

prosjektleder

Lisa Steffensen
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Grunnskolen

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Climate Change and Critical Mathematic Education

Populærvitenskapelig sammendrag

Matematikk, klimaendring og kritisk medborgerskap

Mål
Kartlegge hvordan matematikkundervisning kan bidra til at elever kan reflektere over klimaendringer på en kritisk måte.

Om prosjektet
Klimaendringer er en global utfordring. Matematikk står sentralt i både det å beskrive, kommunisere og forutsi risiko knyttet til klimaendringer. I prosjektet vil jeg søke innsikt i hvordan det undervises i dette temaet i matematikklasserommet. Et fokus vil være å undersøke hvordan matematikkundervisning kan bidra til at elever kritisk reflekterer over klimaendringer. For å undersøke dette, vil det etableres et samarbeid med lærere på ungdomstrinnet som ønsker å gå inn i problemstillingen. Gjennom samtaler og ulike observasjoner søkes det innsikt i både hvordan tilrettelegging av matematikkundervisning om klimaendringer kan foregå, samt hvordan en slik undervisning kan virke i forhold til utvikling av kritisk medborgerskap.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Toril Eskeland Rangnes, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Bi-Veiledere: Professor Emirata Marit Johnsen-Høines, Høgskolen på Vestlandet (HVL), Førsteamanuensis Rune Herheim, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Vitenskapelig sammendrag

Et foreløpig utkast til utvikling av teoretisk rammeverk finnes her (ikke publisert).

Metode

Kvalitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lisa Steffensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1