Cristin-prosjekt-ID: 501151
Sist endret: 25. januar 2016, 15:44

Cristin-prosjekt-ID: 501151
Sist endret: 25. januar 2016, 15:44
Prosjekt

Litteraturdidaktikk

prosjektleder

Atle Skaftun
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk • Nordisk litteratur

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. januar 2016 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litteraturdidaktikk

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et bokprosjekt som har fått støtte fra Norsk faglitterære forfatter og oversetterforening (Nffo). Det er også skrevet kontrakt med Cappelen Damm Akademisk forlag.

Målet for prosjektet er å skrive en litteraturdidaktikk-bok for studenter på GLU 5-10 (og litteraturlærere i høyere utdanning).

Boken ønsker å ta opp de didaktiske grunnspørsmålene knyttet til undervisning i litteratur. Grunnskolelærerutdanningene skal bli femårige masterutdanninger, og kravene til utdanningene om forskningsbasering skjerpes. Litteraturdidaktikkens forhold til disiplinfaget og vitenksapliggjøringen av didaktikken må derfor tenkes på nytt. 

Boken er tenkt delt i tre hovedkapitler med underkapitler og oppsummering

1. Perspektiver på litteraturarbeid i skolen

a. Åpningseksempel

b. Faglige grunnspørsmål

c. Didaktiske grunnspørsmål

2. Litteraturarbeid: Eksempelanalyser

a. Om faglig arbeid med litteratur

b. "Åpning" av tekster

c. Analyser av enkelttekster

d. Helhetlig  faglig analyse 

3. Å være litteraturlærer.

a. Rammer for arbeidet

b. Arbeidsmåter

c. Modellering

4. Oppsummering

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Atle Skaftun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Per Arne Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2