Cristin-prosjekt-ID: 501155
Sist endret: 1. februar 2016, 11:38

Cristin-prosjekt-ID: 501155
Sist endret: 1. februar 2016, 11:38
Prosjekt

Norsk litterær årbok

prosjektleder

Per Arne Michelsen
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap • Nordisk litteratur

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk litterær årbok

Vitenskapelig sammendrag

NLÅ er ein vitskapleg antologi utgitt av Det norske samlaget med støtte frå Norsk kulturfond. Antologien er sett saman av nokre artiklar som tek for seg tendensar i litteraturfeltet i året som har vore og litteraturvitskaplege artiklar av meir omfattande karakter. Dei vitskaplege artiklane vert fagfellevurderte. Antologien har vore gitt ut sidan 1966. Redaktøransvaret er gitt til ein eler fleire vitskapleg tilsette frå ein høgare utdanningsinstitusjon. Antologien er ein publiseringskanal på nivå 1 i registeret for autoriserte publiseringskanalar.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Heming Helland Gujord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Norsk Litterær Årbok 2015.

Gujord, Heming; Michelsen, Per Arne. 2015, Det Norske Samlaget. UIB, HVLVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Norsk litterær årbok 2014.

Gujord, Heming; Michelsen, Per Arne. 2014, Det Norske Samlaget. HVL, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Norsk litterær årbok 2013.

Michelsen, Per Arne; Gujord, Heming (red.). 2013, Det Norske Samlaget. HVL, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Norsk litterær årbok 2012.

Michelsen, Per Arne; Gujord, Heming. 2012, Det Norske Samlaget. HVL, UIBVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Norsk litterær årbok 2011.

Gujord, Heming; Michelsen, Per Arne. 2011, Det Norske Samlaget. UIB, HVLVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 5