Cristin-prosjekt-ID: 501533
Sist endret: 27. januar 2016, 12:19

Cristin-prosjekt-ID: 501533
Sist endret: 27. januar 2016, 12:19
Prosjekt

Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Studien er del av et større prosjekt ”Konglomerat” i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som hadde som mål å øke helsepersonells kunnskaper og ferdigheter om psykiske lidelser i eldre år. Data ble samlet inn blant eldre personer med og uten depresjon og demens. Gruppen uten depresjon og demens har blitt fulgt opp videre i denne studien og det ble innhentet REK godkjenning for å få følge kohorten i 10 år.

Målsetting: Å samle inn data fra en gruppe eldre hjemmeboende personer som kan fungere som en referansegruppe uten depresjon og demens for andre kliniske populasjoner

Metode

Data vil innhenter hvert annet år ved bruk av spørreskjema. Biologisk materiale vil også samles inn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne-Sofie Helvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Locus of control and coping strategies in older persons with and without depression.

Björklöf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Maia, Deborah Bezerra; Coutinho, Evandro Silvia Freire; Helvik, Anne-Sofie. 2016, Aging & Mental Health. VV, STOLAV, VESTFOLD, NTNU, UIO, FOC, AHUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1