Cristin-prosjekt-ID: 501953
Sist endret: 29. mars 2021, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 501953
Sist endret: 29. mars 2021, 11:17
Prosjekt

Pregnancy outcomes in relation to country of birth

prosjektleder

Vigdis Aasheim
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. desember 2014 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pregnancy outcomes in relation to country of birth

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom fødselsufall og innvandrerstatus/fødeland. Populasjonen er første- og flergangsfødende kvinner som fødte i Norge mellom 1990 og 2013 og vi vil sammenligne fødselsutfall mellom de som er født i Norge og de som er født i andre land (som har migrert). Våre hypoteser er at 1) kvinner fra lav inntekts land og flyktninger har høyere risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner for både mor og barn, 2) risikoen for komplikasjoner vil variere i forhold til hvor lang tid de migrerte kvinnene har vært i landet, i forhold til hvilket land de er født, 3) migrerte kvinner med partnere født i et annet land enn Norge har dårligere helseutfall enn migrerte kvinner med partnere født i Norge.

Vitenskapelig sammendrag

This project is part of a planned research program which aims to investigate different aspects of pregnancy and birth in migrant women and ultimately to design and evaluate interventions that aim to improve migrant women’s perinatal health.

We aim to explore the associations between adverse maternal and infant pregnancy outcomes in relation to country of birth in a Norwegian population of Norwegian-born and migrant primiparous and multiparous women who gave birth between 1990 and 2013. Our hypotheses are that 1) women from low-income countries and refugees are at higher risk of maternal and fetal adverse pregnancy outcome, 2) the risk of adverse pregnancy outcomes will vary in relation to time in the receiving country and country of origin and 3) migrant women with foreign-born partners will have worse health outcomes than migrant women with Norwegian-born partners.

Metode

The study is a register study using the Norwegian Medical Birth register (MBRN) and from Statistics Norway. Data on all pregnancies during the period of 1990 to 2013 will be analyzed. Data on mother’s country of birth will be retrieved from Statistics Norway. A careful categorization of world regions will also be conducted, using for instance the UN  or the World Bank classifications to enable comparison with previous studies

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aasheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eline Skrnisdottir Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Karolina Sofia Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway.

Vik, Eline Skirnisdottir; Aasheim, Vigdis; Schytt, Erica; Small, Rhonda; Dag, Moster; Nilsen, Roy Miodini. 2019, NJF Congress. HVLVitenskapelig foredrag

Epidural analgesia in first time mothers in relation to country of birth and migration to Norway.

Aasheim, Vigdis; Nilsen, Roy Miodini; Vik, Eline Skirnisdottir; Small, Rhonda; Schytt, Erica. 2019, The 21.stCongress of the Nordic Federation of Midwives. HVLVitenskapelig foredrag

Preconception folic acid supplement use in immigrant women (1999-2016).

Nilsen, Roy Miodini; Daltveit, Anne Kjersti; Iversen, Marjolein M.; Sandberg, Marit Gulbrandsen; Schytt, Erica; Small, Rhonda; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Vik, Eline Skirnisdottir; Aasheim, Vigdis. 2019, Nutrients. Uu, FHI, HAUKELAND, KI, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway.

Vik, Eline Skirnisdottir; Aasheim, Vigdis; Schytt, Erica; Small, Rhonda; Moster, Dag; Nilsen, Roy Miodini. 2019, BMC Pregnancy and Childbirth. Uu, HAUKELAND, LTU, KI, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Preeclampsia by maternal reasons for immigration: A population-based study .

Nilsen, Roy Miodini; Vik, Eline Skirnisdottir; Rasmussen, Svein; Small, Rhonda; Moster, Dag; Schytt, Erica; Aasheim, Vigdis. 2018, BMC Pregnancy and Childbirth. Uu, HAUKELAND, LTU, KI, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »