Cristin-prosjekt-ID: 502199
Sist endret: 30. januar 2016, 09:07

Cristin-prosjekt-ID: 502199
Sist endret: 30. januar 2016, 09:07
Prosjekt

Barn eksponert for rus i svangerskapet: Oppmerksomhets- og reguleringsvansker – fMRI undersøkelse av hjernen.

prosjektleder

Irene Bircow Elgen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn eksponert for rus i svangerskapet: Oppmerksomhets- og reguleringsvansker – fMRI undersøkelse av hjernen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Irene Bircow Elgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Silja Torvik Griffiths

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Eivind Sirnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4