Cristin-prosjekt-ID: 502558
Sist endret: 7. september 2016, 22:01

Cristin-prosjekt-ID: 502558
Sist endret: 7. september 2016, 22:01
Prosjekt

MOOCAHUSET

prosjektleder

Helge Høivik
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MOOCAHUSET

Populærvitenskapelig sammendrag

MOOCAHUSET er organisert for produksjon av digitale læreverk og aksjonslæring.

Tiltaket startet opp i 2013 og fikk støtte fra Norgesuniversitetet 2015-16 som et utviklingsprosjekt etter en grundig godkjenningsprosess i rektoratet. Resultatet fra dette utviklingsarbeidet er MOOCAHUSET slik det nå står.

Digitale læreverk utvikles med kollegaveiledning og annen støtte på http://kladdebbok.no med støtte i LæreVerkStedet. Ferdige titler publiseres for studentbruk i Bokskapet på http://bokskapet.hioa.no

MOOCAHUSET fungerer derfor i praksis som et (lite) digitalt forlag. Kvaliteten på utgivelsene skal heves slik at publisering der bør være meritterende for bidragsyterne og bl.a knyttes til kvalifisering som 1.lektor og dosent, og ventelig som merittert lærer. 

 

Metode

Arbeidet er orientert mot aksjonslæring og med bruk av en enkel pedagogisk modell (PISA) for P(resentasjon), I(interaksjon), S(amhandling) og A(nalyse). Det siste leddet peker mot systematisk analyse av læreverket selv, av de digitale spor som studentene etterlater gjennom bruk og vanlig samfunnsvitenskapelig undersøkelse med bruk av intervju, fokusgrupper, deltakende observasjon o.l.

Utstyr

En benytter publiseringsplattformen Open edX som MIT og Harvard lanserte i 2012 med komponenter som dokumenthåndteringssystemet MongoDB og et (lite) LMS basert på MySQL samt Hadoop-baserte Insight for "Learning Analytics". MOOCAHUSET disponerer flere produksjonslokaler med grønnskjerm-studioer (TriCaster Mini), et studie for egneopptak ("selfie-studio") med tilgang til øvrig produksjonsutstyr i Medieseksjonen og LATINA/lab ved HiOA.

Tittel

MOOCAHOUSE ePublising using Open edX

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helge Høivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Asbjørn Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet

Guro Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet

Rolf Magnus Grung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Aslak Ormestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »