Cristin-prosjekt-ID: 504871
Sist endret: 16. januar 2019, 11:16

Cristin-prosjekt-ID: 504871
Sist endret: 16. januar 2019, 11:16
Prosjekt

Forskningsbasert lærerutdanning

prosjektleder

Lise Iversen Kulbrandstad
ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsbasert lærerutdanning

Vitenskapelig sammendrag

I 1995 ble det vedtatt en felles lov for universiteter og høgskoler. I den slås det fast at alle utdanninger skal være"basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap". I tiden etter 1995 har allmenlærerutdanningen, fra 2010 grunnskolelærerutdanningene, blitt reformert fire ganger. I alle reformene har man, på noe ulik vis, vært opptatt av å styrke den praksisnære forskningen som utdanningene bygger på.

I dette prosjektet er det det profesjonsrettede lærerutdanningsfaget norsk som er i sentrum; både den flerkulturelle utfordringen dette faget, og øvrige fag i lærerutdanningenene, står overfor og utfordringer knyttet til utdanning av leselærere. Et gjennomgående spørsmål er hva en forskningsbasering av utdanningene innebærer?

Prosjektet bygger blant annet på forskerens egne erfaringer med å utvikle forskningsbaserte rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene i 2010, barnhagelærerutdanningen i 2012 og de nye femårige grunnskolelærerutdanningene på masternivå i 2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lise Iversen Kulbrandstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Høgskolen i Hedmark 1994-2016. Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv - på vei mot universitet.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2018, Museumsforlaget AS. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Developing research-based literacy teaching practices for diverse schools in Norway.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2018, Cambridge Scholars Publishing. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fem minutter om lærerrollen.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2017, Lærerutdanning 150 år på Hamar. Jubileumsfest. HINNFaglig foredrag

Profesjonalisering ovenfra og innenfra. Om lærerrollen.

Kulbrandstad, Lise Iversen. 2017, Innlandets utdanningskonferanse. HINNFaglig foredrag
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »