Cristin-prosjekt-ID: 515479
Sist endret: 20. juni 2016 20:55
Cristin-prosjekt-ID: 515479
Sist endret: 20. juni 2016 20:55
Prosjekt

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Beskrivelse

  • Engelsk

Tittel

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

prosjektdeltakere