Cristin-prosjekt-ID: 515616
Sist endret: 1. januar 2020, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 515616
Sist endret: 1. januar 2020, 10:35
Prosjekt

KICK-fotball (kunnskapsintegrasjon i ei klynge/knowledge integration in a cluster)

prosjektleder

Vegard Fusche Moe
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
922 84 709
Sted
Vegard Fusche Moe

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

KICK-fotball (kunnskapsintegrasjon i ei klynge/knowledge integration in a cluster)

Vitenskapelig sammendrag

KICK er eit forskings- og utviklingsprosjekt som handlar om å skapa, dela og integrera ulike kunnskapsformer i fotball. Prosjektet er utvikla av det idrettsvitskaplege miljøet ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Det vert gjennomført på Campus Sogndal (Fosshaugane Campus), som er ein kompakt arena for klyngebasert læring. Her møter forskarar, studentar, trenarar, spelarar, leiarar og teknologar kvarandre dagleg for å driva fram utviklingsprosessar i fotball.

KICK-studien er sett saman av delprosjekt: (1) Trening og prestasjonsanalyse, (2) kamp- og spelaranalyse, (3) læring og kommunikasjon, (4) utdanning, helse og samfunn, (5) teknologi og innvosjon. Målet er å skapa ei integrert kunnskapsutvikling i fotball. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vegard Fusche Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Frode Fretland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Einar Ylvisåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Joar Fossøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Jon I. Medbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Match running performance on three different competitive standards in Norwegian soccer.

Sæterbakken, Atle Hole; Haug, Vebjørn; Fransson, Dan; Grendstad, Halvard; Gundersen, Hilde; Moe, Vegard Fusche; Ylvisåker, Einar; Shaw, Matthew; Riiser, Amund; Andersen, Vidar. 2019, Sports Medicine International Open. Gu, HVLVitenskapelig artikkel

Running Performance and Position is Not Related to Decision-Making Accuracy in Referees.

Riiser, Amund; Andersen, Vidar; Sæterbakken, Atle Hole; Ylvisåker, Einar; Moe, Vegard Fusche. 2019, Sports Medicine International Open. HVLVitenskapelig artikkel

Digitalisering i fotball - eit case study.

Sæterbakken, Atle Hole; Skred, Sondre; Moe, Vegard Fusche; Shaw, Matthew; Andersen, Vidar. 2019, Fjordkonferansen . HVLVitenskapelig foredrag

The match running performance of players on three different competitive standards in Norwegian soccer.

Sæterbakken, Atle Hole; haug, Vebjørn; Franson, Dan; Grendstad, Halvard Nikolai; Gundersen, Hilde; Moe, Vegard Fusche; Ylvisåker, Einar; shaw, matthew; Riiser, Amund; Andersen, Vidar. 2019, International conferance of football. HVLPoster

Sogndal fotball 1988-2016 - frå regional til internasjonal aktør.

Fossøy, Joar; Moe, Vegard Fusche. 2018, Bokkafè. HVLPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »