Cristin2.9.1 Prosjekter

Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • prosjektleder
   • Olsbye, Unni
    Tilknyttet: prosjektlederfor Kjemisk institutt (UIO)
 • FinansieringskildeProsjektkode
  Norges forskningsråd ES567634
 • 2016-08-01
 • 2020-08-01
 • Aktivt
 • 25 000 000

Unni Olsbye - Universitetet i Oslo <>, tlf. 22855456.

 • prosjektleder
  • Olsbye, Unni
   Tilknyttet: prosjektlederfor Kjemisk institutt (UIO)
 • prosjektdeltakere
  • Bordiga, Silvia
   Tilknyttet: Kjemisk institutt (UIO)
  • Svelle, Stian
   Tilknyttet: Kjemisk institutt (UIO)
  • Lillerud, Karl Petter
   Tilknyttet: Kjemisk institutt (UIO)
  • Amedjkouh, Mohamed
   Tilknyttet: Kjemisk institutt (UIO)
  • Tilset, Mats
   Tilknyttet: Kjemisk institutt (UIO)
  • Levchenko, Vladimir
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
  • Gutterød, Emil Sebastian
   Tilknyttet: Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi kjemi (UIO)
Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents
 • Grunnforskning
 • Matematikk og naturvitenskap
 • Kjemi
 • Heterogen katalyse
Prosjektet har ingen tilknyttede prosjekter.
Prosjektet har ingen publikasjoner eller resultater.