Cristin-prosjekt-ID: 520865
Sist endret: 29. august 2019, 13:00

Cristin-prosjekt-ID: 520865
Sist endret: 29. august 2019, 13:00
Prosjekt

Opinions of professionals and family members about the national mental health act law regulating involuantary commitment of psychiatric patients: an international comparative study (Norway sample)

prosjektleder

Richard Whittington
ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 243.000
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU
  Prosjektkode: 14/8337-116

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. september 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opinions of professionals and family members about the national mental health act law regulating involuantary commitment of psychiatric patients: an international comparative study (Norway sample)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Richard Whittington

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Camilla Buch Gudde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Christian Lauvrud

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved PH - Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

International variations in mental-health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients as measured by the Mental Health Legislation Attitudes Scale.

Georgieva, Irina; Whittington, Richard; Lauvrud, Christian; Steinert, Tilman; Wikman, Sofia; Lepping, Peter; Duxbury, Joy; Snorrason, Jon; Mihai, Adriana Laura; Berring, Lene Lauge mfl.. 2019, Medicine, Science and the Law. UU, ¨MMU, BULGARIA, BANGOR, LANDSPITAL, SDU, HiG, NTNU, UdMºFdT, UoM, UNIVMARYL, UoL, STOLAVVitenskapelig artikkel

Opinions of professionals and family members about the Norwegian mental health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients.

Lauvrud, Christian; Almvik, Roger; Irina, Georgieva; Bjørngaard, Johan Håkon; Whittington, Richard. 2017, IAFMHS 2017. STOLAV, NTNUPoster
1 - 2 av 2