Cristin-prosjekt-ID: 525854
Sist endret: 2. januar 2020, 12:42

Cristin-prosjekt-ID: 525854
Sist endret: 2. januar 2020, 12:42
Prosjekt

A comparison of the effectiveness of normale saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis in palliativ care

prosjektleder

Anners Lerdal
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Hospice Lovisenberg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Klassifisering

Emneord

Oral helserelatert livskvalitet • Lindrende behandling

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Hospice Lovisenberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A comparison of the effectiveness of normale saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis in palliativ care

Populærvitenskapelig sammendrag

Hospice Lovisenberg har gjennom flere år brukt salviete som munnskyllemiddel i behandling av ubehag i munnen hos alvorlig syke og døende pasienter. Hensikten med studien er å undersøke om salviete er mere effektiv i forebygging og behandling av pasienters ubehag fra munnhulen enn saltvann. Studien skal gjennomføres på pasienter ved Hospice Lovisenberg og inkludere 88 pasienter. Forsøket med de to type munnskyllemidlene skal foregå over 4 dager. Deltagerne i studien vil få spørsmål om generell helse og livskvalitet og det samles inn data om røykvaner og inntak av mat og drikke. Det innhentes også opplysninger fra pasientens journal. Tannlege observerer munnhulen og det tas bilde både før og etter forsøket. Det primære er pasienten sin subjektive opplevelse av behandlingen og de skal daglig fylle ut spørreskjema.

Metode

Randomisert og kontrollert studie med prospektiv design. Studiegruppe A vil bli behandlet med salviete og gruppe B med fysiologisk saltvann. Begge gruppene vil følge samme munnbehandlingsprosedyre. Data vil bli innhentet før, under og etter behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morten Enersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo

Hilde Nordgarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved TAnnhelse-KOmpetansesenter for sjeldne medisinske tilstander ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tone Sundal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Ragnhild Elisabeth Monsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dry mouth - a missing symptom in multiple assessment tools?

Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Dahl, Marianne; Saghaug, Elisabeth; Slaaen, Joran; Lerdal, Anners. 2019, 16th World Congress of the European Association for Palliative Care. UIO, LDSPoster

A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial.

Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Saghaug, Elisabeth; Slaaen, Joran; Sundal, Tone; Tollisen, Anita; Lerdal, Anners. 2019, 16th World Congress of the European Association for Palliative Care. LDS, UIOPoster

Rekruttering av pasienter til en klinisk intervensjonsstudie i et Hospice.

Monsen, Ragnhild Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Gay, Caryl; Saghaug, Elisabeth; Tollisen, Anita; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tallang, Oddveig Utheim; Sundal, Tone; Lerdal, Anners. 2018, Landskonferansen i palliasjon. UIO, LDSVitenskapelig foredrag

Oral health symptoms that interfere with eating and drinking among hospice patient.

Gay, Caryl; Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tollisen, Anita; Sundal, Tone; Tallang, Oddveig Utheim; Slaaen, Joran mfl.. 2017, 15. World Congress of the European Association for Palliative Care. LDS, UIOPoster

Munntørrhet hos palliative pasienter - en randomisert kontrollert studie i en hospiceenhet.

Monsen, Ragnhild Elisabeth; Saghaug, Elisabeth; Herlofson, Bente Brokstad; Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Tallang, Oddveig Utheim; Tollisen, Anita; Sundal, Tone; Slaaen, Joran; Lerdal, Anners. 2016, Sykepleierkongressen 2016. UIO, LDSPoster
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »