Cristin-prosjekt-ID: 528801
Sist endret: 1. mars 2017 21:06

Cristin-prosjekt-ID: 528801
Sist endret: 1. mars 2017 21:06
Prosjekt

Sekundærbruk av data

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. juni 2016 Slutt: 7. november 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sekundærbruk av data

Vitenskapelig sammendrag

Utviklingen av helse- og omsorgstjenesten er avhengig av oppdatert, tilgjengelig og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Helseregisterdata er én viktig kilde til slik kunnskap. Det er et mål at de nasjonale helseregistrene utvikles med bakgrunn i enhetlige teknologiske løsninger som legger til rette for riktig ressursbruk og som understøtter bruk av registerdata til styring, finansiering, beredskap, kvalitetsforbedring, helseanalyse, forskning, kliniske beslutningsstøtte og innovasjon. 
 
Direktoratet for e-helse skal i likhet med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene legge «Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020» til grunn for sitt arbeid på helseregisterfeltet. Gjenstående tiltak i handlingsplanen «Gode helseregistre – bedre helse 2014-2015» videreføres i 2016. Aktiviteter og utviklingsarbeid i helseregistre og medisinske kvalitetsregistre skal ses i sammenheng med det øvrige e-helsearbeidet i helse- og omsorgssektoren. IKT-utvikling relatert til helseregistrene som er av interesse eller har konsekvenser for andre registre, andre nasjonale e-helsetiltak eller krever endringer i PAS/EPJ/Fagsystemer skal inngå som en del av den nasjonale porteføljestyringen.   
 
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Atle Bakkevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Johan Gustav Bellika

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stein Olav Skrøvseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rune Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata.

Bakkevoll, Per Atle; Bellika, Johan Gustav; Godtliebsen, Fred; Linstad, Line Helen. 2016, UNNRapport
1 - 1 av 1