Cristin-prosjekt-ID: 529396
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 529396
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2018 15:25
Prosjekt

Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

prosjektleder

Tone Kristin Bjordal Johansen
ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2036

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 31. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi undersøkte alle isolater av Brucella melitensis samlet ved Folkehelseinstituttet i perioden 1999 til 2016. Isolatene ble analysert ved helgenomsekvensering og resistenstesting. Resultatene viste at brucellose på menneske  i Norge er knyttet til reise eller migrasjon fra Midt-Østen, Asia og Afrika. Antibiotikaresistens ble ikke påvist.

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønskes det å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens. Studien vil belyse slektskap og ulikheter mellom isolatene og sammenligne med publiserte Brucella genomer. Sannsynlig smitteland for pasienten vil brukes som en faktor for å vurdere slektskap av bakteriene. Alle isolater vil også antibiotikaresistenstestes. Den samlede informasjonen fra genomanalyse og resistenstesting vil bidra til å bedre rådgivning ved behandling

Tittel

Whole-genome sequencing and antimicrobial resistance in Brucella melitensis from a Norwegian perspective

Populærvitenskapelig sammendrag

Brucellosis is a rarely encountered infection in Norway. The aim of this study was to explore all Brucella melitensis isolates collected in Norway from 1999 to 2016 in relation to origin of infection and antimicrobial resistance patterns. A total of 23 isolates were analysed by whole-genome sequencing and compared with selected sequences of B. melitensis available from NCBI. Additionally, SNP analysis in antibiotic resistance determining genes was performed. The majority belonged to the East Mediterranean clade (genotype II), while the remaining isolates belonged to the African clade (genotype III). These results indicate that human brucellosis in Norway is related to travels or migration from the Middle East, Asia or Africa, in accordance with results from Germany, Denmark and Sweden. Antibiotic susceptibility patterns were determined by broth microdilution method and/or gradient strip method. All isolates were susceptible for all tested antibiotics, except for rifampicin where phenotypical results indicated resistance or intermediate resistance in all isolates based on broth microdilution method, and in four isolates based on gradient strip testing. In contrast, screening of the rpoB gene did not reveal any mutations in the previously described rpoB “hot spot“regions related to rifampicin resistance, indicating overestimation of resistance based on phenotypical results.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Kristin Bjordal Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Lonneke Scheffer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Veronica Klausmark Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet

Jon Bohlin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Siri Laura Feruglio

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5