Cristin-prosjekt-ID: 529411
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 08:28 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529411
Registrert av: REK Sist endret: 9. august 2021, 08:28 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ressursbruk i helsetjenesten blant eldre med KOLS eller multisykdom

prosjektleder

Hilde Synnøve Vollan
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1986

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ressursbruk i helsetjenesten blant eldre med KOLS eller multisykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet vil gi kunnskap om hvilke ressurser som brukes i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste for eldre med KOLS eller multisykdom i Helse Sørøst. Forskjellige mål, som for eksempel sykdomsbyrde (”levd tid med sykdom”), innleggelser i sykehus og antall timer med hjemmesykepleie, brukes for å beskrive ressursbruken og sammenligne mellom kommuner. Slik kan også innsats ved innføring av nye kommunale tjenestemodeller beskrives. Resultater fra studien kan benyttes som utgangspunkt for å målrette helse- og omsorgstjenester for eldre med KOLS eller multisykdom. I tillegg kan metoden fungere som modell for å beskrive ressursbruk i helsetjenesten for andre pasientgrupper. Prosjektet gjennomføres som en populasjonsbasert registerstudie. For å få tilstrekkelig informasjon til å beregne ressursbruk og sykdomsbyrde er det nødvendig å koble data fra flere registre: Folkeregisteret, Norsk pasientregister, KUHR, IPLOS og Resptregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Synnøve Vollan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Geir Bukholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2