Cristin-prosjekt-ID: 530733
Sist endret: 5. februar 2021, 14:27

Cristin-prosjekt-ID: 530733
Sist endret: 5. februar 2021, 14:27
Prosjekt

FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

prosjektleder

Eirik Årsand
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.900.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 247974

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

Populærvitenskapelig sammendrag

I vårt prosjekt har vi satt sammen aktører som har den nødvendige kunnskapen for å kunne utvikle løsninger for akkurat denne utfordringen.  Vi har valgt å starte med sykdommen diabetes. Diabetes kan representere mange andre helseutfordringer i og med at faktorer som mat, fysisk aktivitet, medisinering og egenmåling av for eksempel blodsukker er viktig.

Forskningsgruppen ved Universitetssykehuset i Nord Norge, ved det tidligere senteret NST, har jobbet med teknologi og diabetes i 15 år.  Gjennom sin erfaring med prosjekter som involverer både pasienter, helsepersonell og praktiske verktøy for begge gruppene (appen Diabetesdagboka og det web-baserte systemet Diabetes Share Live), har forskergruppen et godt utgangspunkt for å utvikle gode, anvendelige løsninger.  I tillegg er Norges største journalleverandør for sykehus, DIPS, samt to av Norges største journalleverandører for fastleger med i prosjektet, Hove Medical Systems og Infodoc. Sammen med Czech Technical University i Praha og Aalborg Universitet, samt UiT i Tromsø og NTNU i Trondheim, skal prosjektet forske på og utvikle sikre, brukervennlige systemer som vil ta dagens og framtidens teknologi i bruk for bedre samhandling mellom pasienten og helsevesenet.

Tittel

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems (Full Flow)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ragnar Martin Joakimsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Astrid Grøttland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Miroslav Muzny

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Håvard Kvalvåg Blixgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

How mHealth can facilitate collaboration in diabetes care: qualitative analysis of codesign workshops.

Bradway, Meghan; Morris, Rebecca L.; Giordanengo, Alain; Årsand, Eirik. 2020, BMC Health Services Research. UIT, UoM, UNNVitenskapelig artikkel

Podcast: Mobile health (m-health) changes the health care services and health research.

Bradway, Meghan; Anderssen, Hans. 2020, UNN, ANDREINSTIntervju

Qualitative Evaluations of mHealth Interventions: Current Gaps and Future Directions .

Bradway, Meghan; Leibowitz, Kari; Garrison, Kathleen A.; Howe, Lauren; Årsand, Eirik. 2020, Studies in Health Technology and Informatics. UIT, SU, UNN, UZ, YUVitenskapelig artikkel

Healthcare Personnel's Expectations of a System for Sharing and Using Patient‐Gathered Data.

Årsand, Eirik; Bradway, Meghan; Giordanengo, Alain; Hansen, Anne Helen; Hartvigsen, Gunnar. 2020, 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2020). UIT, UNNPoster

Methods and measures used to evaluate patient-operated mobile health interventions: Scoping literature review.

Bradway, Meghan; Gabarron Hortal, Elia Dolores; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Joakimsen, Ragnar Martin; Pape-Haugaard, Louise; Årsand, Eirik. 2020, JMIR mhealth and uhealth. UIT, UNN, AAU, FHIVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 50 | Neste | Siste »