Cristin-prosjekt-ID: 530733
Sist endret: 29. oktober 2019 11:53

Cristin-prosjekt-ID: 530733
Sist endret: 29. oktober 2019 11:53
Prosjekt

FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

prosjektleder

Eirik Årsand
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.900.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 247974

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet

Populærvitenskapelig sammendrag

I vårt prosjekt har vi satt sammen aktører som har den nødvendige kunnskapen for å kunne utvikle løsninger for akkurat denne utfordringen.  Vi har valgt å starte med sykdommen diabetes. Diabetes kan representere mange andre helseutfordringer i og med at faktorer som mat, fysisk aktivitet, medisinering og egenmåling av for eksempel blodsukker er viktig.

Forskningsgruppen ved Universitetssykehuset i Nord Norge, ved det tidligere senteret NST, har jobbet med teknologi og diabetes i 15 år.  Gjennom sin erfaring med prosjekter som involverer både pasienter, helsepersonell og praktiske verktøy for begge gruppene (appen Diabetesdagboka og det web-baserte systemet Diabetes Share Live), har forskergruppen et godt utgangspunkt for å utvikle gode, anvendelige løsninger.  I tillegg er Norges største journalleverandør for sykehus, DIPS, samt to av Norges største journalleverandører for fastleger med i prosjektet, Hove Medical Systems og Infodoc. Sammen med Czech Technical University i Praha og Aalborg Universitet, samt UiT i Tromsø og NTNU i Trondheim, skal prosjektet forske på og utvikle sikre, brukervennlige systemer som vil ta dagens og framtidens teknologi i bruk for bedre samhandling mellom pasienten og helsevesenet.

Tittel

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems (Full Flow)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ragnar Martin Joakimsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Astrid Grøttland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Miroslav Muzny

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Håvard Kvalvåg Blixgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Systems integrating self-collected health data by patients into EHRs and medical systems: a State-of-the-art review.

Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Muzny, Miroslav; Woldaregay, Ashenafi Zebene; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik. 2017, SHI2017. UIT, UNNFaglig foredrag
1 - 1 av 1