Cristin-prosjekt-ID: 530743
Sist endret: 18. desember 2018 09:07

Cristin-prosjekt-ID: 530743
Sist endret: 18. desember 2018 09:07
Prosjekt

EmNet

prosjektleder

Johan Gustav Bellika
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EmNet

Populærvitenskapelig sammendrag

For å utvikle medisinsk kunnskap er det helt nødvendig å bruke medisinske data i statistiske analyser. For å kunne utføre denne typen analyser, har datasett med data fra mange pasienter tradisjonelt blitt samlet inn, behandlet og deretter gjort tilgjengelig for statistikk- og analyseprogramvare. Utviklingen av distribuerte systemer har nå gjort det mulig å utføre disse analysene uten å trekke ut og overføre medisinske data utenfor ansvarsområdet til legene som utfører behandlingen. De ansvarlige legene beholder dermed kontrollen med medisinske data, mens informasjonen fortsatt er tilgjengelig for statistisk behandling og kunnskapsproduksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johan Gustav Bellika

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Joseph Hurley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Meskerem Asfaw Hailemichael

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Andrius Budrionis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Luis Marco Ruiz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Emnet: a tool for privacy-preserving statistical computing on distributed health data.

Hailemichael, Meskerem Asfaw; Yigzaw, Kassaye Yitbarek; Bellika, Johan Gustav. 2015, The 13th Scandinavian Conference on Health Informatics. UITFaglig foredrag
1 - 1 av 1