Cristin-prosjekt-ID: 530745
Sist endret: 22. mars 2017 08:53

Cristin-prosjekt-ID: 530745
Sist endret: 22. mars 2017 08:53
Prosjekt

Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2

prosjektleder

Eirik Årsand
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skreddersydd mobil selvhjelpsverktøy for Diabetes Type 2

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for valg av målgruppen er at det er mye å hente på å forbedre diabetesbehandlingen i Norge, og diabetes type 2 er den store gruppen som utgjør en stor helseutfordring for Norge, men også for den enkelte pasient. Ettersom vår forskningsgruppe har fått gode resultater fra forskning på bruk av mobile selvhjelpsapplikasjoner for diabetes type 1, vil vi i dette prosjektet prøve å finne ut hvordan mange av de samme mekanismene kan tilpasses til type 2, til tross for at denne gruppen ikke har like umiddelbare behov, samt hvordan skreddersøm påvirker egenbehandlingen.

Prosjektbeskrivelse

Studien i prosjektet vil bli gjennomført som en RCT. Personene som deltar vil tilfeldig fordeles i to grupper. Den tilfeldige fordelingen i grupper vil gi oss muligheten til å sammenlikne resultatene mellom de to ulike gruppene. Alle gruppene vil fortsette sin standard diabetes-behandling hos fastlegen slik de pleier. Gruppe 1 vil få en selvhjelpsapplikasjon med funksjoner for å registrere blodsukker, mat, fysisk aktivitet, medisin, personlige mål, altså relevante elementer for sin diabetes. Etter 3 måneders bruk vil de i Gruppe 1 få en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, slik som Gruppe 2. Gruppe 2 vil få det samme tilbudet som Gruppe 1, men vil få en tilleggsfunksjon som kalles skreddersøm, fra første dag. Dette vil muliggjøre at brukeren tilpasser app’en til sin egen situasjon, ønsker og behov, og vi vil finne ut om dette gjør egenbehandlingen bedre. Systemet er enkelt i bruk og man vil få god opplæring og støtte i å bruke det. Begge gruppene vil kunne følge sine egne registreringer på mobiltelefonen, og kunne bruke denne som en diabetesdagbok. Både rekruttering, randomisering og gjennomføring av studien vil bli gjort online, gjennom en godkjent forskningsserver spesielt designet til dette formålet.

Formål

Formålet med forskningen er å finne ut hvordan et mobiltelefonbasert selvhjelpssystem kan skreddersys til ulike behov og preferanser blant mennesker med Diabetes type 2, og effektene av dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Årsand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Silje C. Wangberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik ved UiT Norges arktiske universitet

Astrid Grøttland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Håvard Kvalvåg Blixgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Alain Giordanengo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »