Cristin-prosjekt-ID: 531403
Sist endret: 25. januar 2017, 20:07

Cristin-prosjekt-ID: 531403
Sist endret: 25. januar 2017, 20:07
Prosjekt

Food restrictions of allergic patients resolved by a novel type vaccine.

prosjektleder

Eliann Egaas
ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 184825

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2008 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Food restrictions of allergic patients resolved by a novel type vaccine.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eliann Egaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet
Inaktiv cristin-person

Maaike M B W Dooper

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Forskningsgruppe toksinologi ved Veterinærinstituttet

Heidi Ragnhild Myrset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi ved Veterinærinstituttet

Keith Thompson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo

Erik Florvaag

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Mapping of the immunodominant regions of shrimp tropomyosin Pan b 1 by basophil activation test and skin prick test.

Myrset, Heidi; Faeste, C.K.; Kristiansen, Per Eugen; Egaas, Eliann; Dooper, Maaike. 2013, Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. VETINST, UIOSammendrag/abstract

Mapping of the immunodominant regions of shrimp tropomyosin Pan b 1 by basophil activation test and skin prick test.

Myrset, Heidi; Fæste, Christiane Kruse; Dooper, Maaike. 2013, EAACI. VETINST, UIOVitenskapelig foredrag

Mapping of the Immunodominant Regions of Shrimp Tropomyosin Pan b 1 by Human IgE-Binding and IgE Receptor Crosslinking Studies.

Myrset, Heidi; Fæste, Christiane Kruse; Kristiansen, Per Eugen; Dooper, Maaike. 2013, International Archives of Allergy and Immunology. VETINST, UIOVitenskapelig artikkel

Structural and Immunological Characterization of Recombinant Pan b 1, a Major Allergen of Northern Shrimp, Pandalus borealis.

Myrset, Heidi; Barletta, B.; Di Felice, G.; Egaas, Eliann; Dooper, Maaike. 2013, International Archives of Allergy and Immunology. VETINST, ISSVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4