Cristin-prosjekt-ID: 531500
Sist endret: 26. januar 2017 12:01

Cristin-prosjekt-ID: 531500
Sist endret: 26. januar 2017 12:01
Prosjekt

BergenKOLS

prosjektleder

Tomas Mikal Lind Eagan
ved Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Lungesykdommer

Emneord

Prognose • Dødelighet • Kols • Inflammasjon • Lungefunksjon

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55973245
Sted
Tomas Mikal Eagan

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2006 Slutt: 1. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BergenKOLS

Vitenskapelig sammendrag

BergenKOLS inkluderte 433 KOLS pasienter i moderat til svært alvorlig grad og 325 kontroller uten KOLS, fulgt opp med halvårlige kontroller i 3 år - og med 3 senere årlige kontroll i tillegg til registerkobling etter 7 år. Inklusjon startet februar 2006, og datainnsamlingen ble avsluttet juni 2015. Hovedendepunkter i studien BergenKOLS har vært mortalitet, endring i lungefunksjon, antall eksaserbasjoner i oppfølgingstiden og utvikling av komorbid sykdom.

Metode

Longitudinell oppfølging av pasienter og friske kontroller. Observasjonsstudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tomas Mikal Lind Eagan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Marie Waatevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bernt Bøgvald Aarli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Marianne Aanerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Solveig Tangedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lungeavdelingen ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD. Results from the Bergen COPD Cohort Study.

Persson, Louise Jeanette Pauline. 2016, UIBDoktorgradsavhandling

Macrophage migration inhibitory factor, a role in COPD.

Husebø, Gunnar; Bakke, Per S.; Grønseth, Rune; Hardie, Jon Andrew; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Eagan, Tomas Mikal. 2016, American Journal of Physiology - Lung cellular and Molecular Physiology. HAUKELAND, UIO, OUS, UIBVitenskapelig artikkel

Self-reported influenza vaccination and protective serum antibody titers in a cohort of COPD patients.

Eagan, Tomas Mikal; Hardie, Jon Andrew; Jul-Larsen, Åsne; Grydeland, Thomas Blix; Bakke, Per S.; Cox, Rebecca Jane. 2016, Respiratory Medicine. HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Serial measurements of arterial oxygen tension are associated with mortality in COPD.

Aanerud, Marianne; Saure, Eirunn Waatevik; Benet, Marta; Basagana, Xavier; Bakke, Per S.; Garcia-Aymerich, Judith; Eagan, Tomas Mikal; Anto, Josep Maria; Hardie, Jon Andrew. 2015, COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. CIBERESP, CREAL, HAUKELAND, IMIM, UPF, UIBVitenskapelig artikkel

Peak oxygen uptake and breathing pattern in COPD patients - a four-year longitudinal study.

Frisk, Bente; Hardie, Jon Andrew; Espehaug, Birgitte; Strand, Liv Inger; Moe-Nilssen, Rolf; Eagan, Tomas Mikal; Bakke, Per S.; Thorsen, Einar. 2015, BMC Pulmonary Medicine. HAUKELAND, HVL, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »