Cristin-prosjekt-ID: 531598
Sist endret: 27. januar 2017 08:29

Cristin-prosjekt-ID: 531598
Sist endret: 27. januar 2017 08:29
Prosjekt

Trygghetsstandard i sykehjem

prosjektleder

Jørn Isaksen
ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 1. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygghetsstandard i sykehjem

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en følge og resultatevaluering av Helsedirektoratets pilotering av et nytt praksisorientert verktøy (standard) for kvalitet i kommunale helse og omsorgstenester. Prosjektet skal vurdere om selve verktøyet gir merverdi for komunene i arbeid med kvalitetsforbedring, og videre om kommunene oppnår bedre resultater ved å følge trygghetsstandardens metoder innenfor de temaområdene som er inkludert i piloten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørn Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Anette Fagertun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Ågotnes Gudmund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Aud Obstfelder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5