Cristin-prosjekt-ID: 532124
Sist endret: 31. januar 2017, 10:39

Cristin-prosjekt-ID: 532124
Sist endret: 31. januar 2017, 10:39
Prosjekt

Moderne mytar om vikingtida

prosjektleder

Bente Opheim
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Moderne mytar om vikingtida

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Opheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Eldar Heide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2