Cristin-prosjekt-ID: 532275
Registrert av: SPREK Sist endret: 31. august 2017 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 532275
Registrert av: SPREK Sist endret: 31. august 2017 14:05
Prosjekt

Akondroplasistudien - kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi

prosjektleder

Grethe Månum
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2271

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 1. mars 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akondroplasistudien - kartlegging av helseutfordringer, medisinske komplikasjoner og helsetjenestetilbud til voksne med akondroplasi

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Achondroplasia Study - a survey of health characteristics, medical complications and health care utilization in adults with achondroplasia

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Grethe Månum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Svein Otto Fredwall

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Unni Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Britt Øverland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Heidi Eggesbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »