Cristin-prosjekt-ID: 532289
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532289
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av pasientrapporterte målinger for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer med diabetes - en feasibility studie

prosjektleder

Ingvild Hernar
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2200

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. januar 2017 Slutt: 30. november 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av pasientrapporterte målinger for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer med diabetes - en feasibility studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien det her søkes om godkjenning for er en feasibility-studie hvor formålet er å teste gjennomførbarheten av ulike elementer som skal inngå i en større studie som er under planlegging. Studien som er under planlegging vil bestå av to deltstudier. Deltstudie 1 vil være en rct studie hvor vil skal teste ut bruken av pasientrapporterte data (PROM) som dialog- og behovsvurderingsstøtte i kliniske konsultasjoner blant personer med type 1 diabetes. Delstudie 2 vil være en kohortstudie relatert til implementering av PROM i norsk Diabetesregister for voksne.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingvild Hernar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Berit Rokne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Anne Haugstvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »