Cristin-prosjekt-ID: 533206
Sist endret: 1. september 2018, 15:04

Cristin-prosjekt-ID: 533206
Sist endret: 1. september 2018, 15:04
Prosjekt

Litteratur i begynneropplæringen

prosjektleder

Gro Ulland
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag

Kategorier

Prosjektkategori

  • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. februar 2017 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litteratur i begynneropplæringen

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Ulland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Litteratur i begynneropplæringen.

Ulland, Gro. 2018, Universitetsforlaget. HVLFaglig kapittel
1 - 1 av 1