Cristin-prosjekt-ID: 533644
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 533644
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Prognostiske biomarkører for prostatakreft - et norsk samarbeidsprosjekt - WP6

prosjektleder

Kristin Austlid Taskén
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2295

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2016 Slutt: 1. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prognostiske biomarkører for prostatakreft - et norsk samarbeidsprosjekt - WP6

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved å gjenbruke resultater som er produsert i de foran nevnte prosjektene, vil vi identifisere nye biomarkøkandidater som forhåpentligvis kan brukes til å skille indolent og aggressiv prostatakreft

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Austlid Taskén

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trevor Clancy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johannes Eivind Hovig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ståle Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Morten Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »