Cristin-prosjekt-ID: 535634
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535634
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

prosjektleder

Pål Zeiner
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Nic Waals institutt

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/135

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

I de senere år er det økt erkjennelse av at alvorlig emosjonell dysregulering hos barn (engelsk: Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD)) er assosiert med høy alvorlighetsgrad av psykiske vansker og stor belastning for familie og skole. Vi har manglende kunnskap om stabiliteten av disse vanskene over tid og nytteverdien av behandlingstiltak, I prosjektet vil en sammenlikne barn med og uten DMDD henvist til behandling i avdeling for å studere forekomst av tilleggstilstander (komorbiditet), funksjonsvansker, symptomer og vansker hjemme og på skolen, stabiliteten av vansker over en tidsperiode på 6 og 12 måneder og vurdert nytteverdi av mottatt behandling over tilsvarende tidsperiode. Resultatene vil gi ny kunnskap om barn med alvorlig emosjonell dysregulering slik at behandlingen de får kan bli bedre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Marit Melnæs Coldevin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Margrethe Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trude Fixdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4