Cristin-prosjekt-ID: 535827
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535827
Registrert av: REK Sist endret: 10. mars 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diabetes Virus Deteksjon og Intervensjons Studie (DiViDint)

prosjektleder

Knut Dahl-Jørgenen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/173

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes Virus Deteksjon og Intervensjons Studie (DiViDint)

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Type 1 diabetes som oppstår i barne- og ungdomsalder, er en svært alvorlig sykdom som ofte gir invalidiserende senkomplikasjoner og for tidlig død. Behandlingen er meget krevende og påvirker dagliglivet i stor grad. Årsak til type 1 diabetes er ukjent, men både genetikk og miljøfaktorer spiller en rolle. Vi har nylig påvist en lavgradig, persisterende virusinfeksjon i de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen ved diagnose-tidspunktet. Vi har også påvist en rest av insulinproduserende celler som kanskje kan reddes hvis infeksjonen kan bekjempes. En slik restproduksjon kan gi en betydelig bedre prognose. I beste fall kan det føre til at man kan slutte med insulin. Design: Dobbelt-blind, placebo-kontrollert, randomisert studie av virkningen av antiviral behandling med pleconaril og ribavirin fra diagnosetidspunktet. 96 pasienter i alderen 6-15 år behandles i et halvt år og følges i 3 år, mtp insulinbehov, HbA1c og egenproduksjon av insulin målt ved stimulert C-peptid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Dahl-Jørgenen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Krogvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2